Zámek Častolovice

 

Častolovice jsou v okrese Rychnov nad Kněžnou v Orlické tabuli, 8 km jihozápadně od Rychnova nad Kněžnou a 2,5 km západně od Kostelce nad Orlicí. Zámek je u hlavní silnice na Hradec Králové, na soutoku Kněžné a Bělé.

Častolovice, prvně zmiňované v r.1342, byly založeny někdy ve 13.stol. při kolonizaci předhůří Orlických hor. Prvním známým držitelem tvrze v Častolovicích byl v letech 1345-1397 válečník a zemský soudce Půta starší z Častolovic, který se stal později hejtmanem v Lucembursku. Krátký čas v letech 1413-1415 byl zástavním držitelem Častolovic Jan Puška z Kunštátu a pak se vlastnictví vrátilo Půtovi mladšímu z Častolovic, stoupenci císaře Zikmunda a zapřisáhlého nepřítele husitů, který získal obrovský majetek okolních panství i knížectví minsterberské a hrabství kladské. Po jeho smrti r.1435 v Bratislavě drželi panství Krušínovi z Lichtemburka, kteří celé panství v r.1454 prodali tehdejšímu zemskému správci a hofmistru českého království Jiřímu z Poděbrad, který Častolovice připojil k litickému panství. Litické a častolovické panství prodal v r.1495 Jiříkův syn, kníže Jindřich starší z Minsterberku Vilémovi z Pernštejna. V r.1556 panství Jaroslav z Pernštejna prodal rýnskému falckraběti Arnoštovi a dále se majitelé panství v r.1559 a neobydlené tvrze, sice za Jindřicha z Regeru v letech 1560-1570 opravené, ale v r.1577 již pusté vodní tvrze, často střídali. V r.1577 prodala královská komora panství v Častolovicích bratrům Janovi, Vilémovi a Jiřímu z Oppersdorfu, kteří panství opět zvelebili. Fridrich(Bedřich) starší z Oppersdorfu nechal v letech 1588-1615 vystavět na místě bývalé tvrze renesanční zámek se čtvercovým nádvořím s arkádami, rozdělený na dvě části , reprezentační panskou a hospodářskou, jádro dnešního zámku. Za majitele panství Otty z Oppersdorfu v letech 1625-1630 žil na zámku v Častolovicích významný český historik Bohuslav Balbín. V letech 1647-1658 řídil panství, které již zahrnovalo 2 městečka a 21 vesnic, poručník nezletilých sirotků, František Karel Libštejnský z Kolovrat. Od Jana Rudolfa z Oppersdorfu v r.1684 koupil panství hrabě Tomáš Černín z Chudenic, který v r.1694 prodal panství nejvyššímu pražskému purkrabímu, královskému místodržiteli v Čechách hraběti Adolfu Vratislavovi ze Šternberka, který zámek přestavěl a panství změnil v r.1701 na svěřenecký statek(fideikomis). V letech 1612, 1628 a 1775 byly v Častolovicích selské bouře. Za Františka Josefa ze Šternberka, významného osvíceneckého vlastence a významného numizmatika, pobývali v Častolovich literární vědec a zakladatel české jazykovědy Josef Dobrovský(1753-1829) a jako zámecký knihovník historik František Palacký(1798-1876). V letech 1809-1810 a r.1866 byla na zámku vojenská nemocnice. Na počátku 19.stol. bylo okolí zámku upraveno na anglický park s rybníkem a skleníky. Za Jaroslava ze Šternberka v letech 1858-1874 byl zámek přestavěn v tehdejší módní tudorovské gotice. Současnou podobu získal zámek přestavbou na počátku 20.stol. za Leopolda ze Šternberka, kdy došlo k radikální přestavbě se snahou vrátit zámku původní renesanční vzhled a přizpůsobit jej novodobému bydlení. Byla přestavěno hospodářské křídlo, hlavní průčelí, byla obnovena renesanční sgrafita a odkryty ornamenty a fresky ze 17.stol. Fresky vyzdvihují zásluhy Jaroslava ze Šternberka, vítěze nad Tatary. Zámek byl v držení rodu pánů ze Šternberka až do r.1948. Potom patřil správě Krajského památkového střediska a pravé, bývalé hospodářské křídlo, sloužilo jako učňovská škola s internátem. V r.1992 byl zámek Šternberkům navrácen.