Unikátní kostel sv.Mikuláše ve Velinách

Východně Od Holic, 4,5 km po silnici můžete nalézt jedinečný roubený kostel, vrcholné dílo lidové architektury je připomínán již v polovině 14. století. Roku 1752 byl barokizován. Kostel je stavba jednolodní s trojbokým presbytářem a plochým dřevěným stropem. Kruchta je podpírána dřevěnými vyřezávanými sloupy. Západně od kostela si můžete všimnout dřevěné zvonice.

V současnosti je majitelem obec Veliny, do kostela možno nahlédnout skrze mříž ve vstupu nebo si objednat prohlídku s průvodcem na Obecním úřadě Veliny tel. 466 682 187 nebo 605 044 826. Budova Obecního úřadu je při hlavní silnici hned za kostelem. Vstupné 15 Kč.

Malebný vesnický dřevěný kostelík sv. Mikuláše je spolu se sousední zvonicí ojedinělou architektonickou památkou lidového stavitelstvía malířství 18. století. Byl vybudován v roce 1752 na místě starého dřevěného kostela z roku 1576 jako novostavba, vyzdobená uvnitř malbami. Areál kostela se zvonicí je veřejnosti volně přístupný.
Prohlídku interiérů kostela sv. Mikuláše je možné domluvit na Římsko-katolické farnosti v Holicích.