Podmínky půjčovny

Půjčovací smlouva a podmínky nájmu

.

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé.

 

Objednání

Telefonicky, emailem, nebo osobně na naší provozovně RAMPA sport v Týništi nad Orlicí- lze ověřit zda je vybavení v požadovaném termínu volné-především o víkendech   

 

Zapůjčení

Při předání materiálu (v dohodnutém termínu) je nutno předložit platný doklad určující totožnost nájemce. Lhůta pronájmu uvedená na smlouvě je závazná. Pronajímatel předá materiál nájemci bez závad, což nájemce při předání zkontroluje. Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pro činnost, pro kterou je materiál určen.

 

Nevrácení materiálu

Nevrátí-li nájemce zapůjčený materiál v dohodnutém termínu, účtuje pronajímatel nájemci půjčovné za nevrácený materiál s příplatkem 100%. V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou buď ve výši opravy, nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu a to do 7 dní od data zničení, ztráty nebo odcizení.