Fauna a flóra

31.01.2011 00:55

Na řekách bylo zjištěno více jak 120 druhů ptáků, z toho minimálně 80 hnízdících.Není problém vidět ledňáčka, volavky, břehule, kulíka říčního, čejky, kachny….při plavbě můžete narazit na srnky, zajíce….. a krávy pasoucí se podél toků.

Z rostlinstva jsou k vidění různé biotopy chráněných a ohrožených druhů - trávy, stromy, květy, ale i invazní rostliny křídlatka japonská a hlavně netykavka žláznatá.