Charakteristika řek

31.01.2011 00:51

Tichá Orlice-pramení východně od Horní Orlice v 760m.n.m a svůj počátek má v lesní studánce.Nejhornější tok teče náhorní rovinou mezi loukami,později se v řece tvoří peřeje a kaskády.Tato část až po Letohrad je sjízdná pro vodáky prakticky jen několik málo dnů v roce-když taje sníh či je po velkých deštích.Poté se zní stává krásná řeka nemálo podobná Sázavě.Kroutí se údolími,které se střídavě rozšiřují a zužují.Kolem břehů se rozprostírají rozmanité skalní útvary a řeka svižně meandruje. Pod Chocní se řeka stává nížinou řekou,protékající listnatými lesy a velkými loukami.Břehy jsou zde zarostlé vysokými keři a travou a v množství zatáček se lehce ztrácí orientace,kterou nacházíte teprve tehdy,když narazíte na nejbližší vesnici či potkáte osamoceného rybáře.Řeka je z Letohradu sjízdná skoro celoročně.

Divoká Orlice-pramení v Polsku pod vrchem Biesiec v 800m.n.m.Zpočátku její koryto tvoří hranici mezi Českou republikou a Polskem a jeho využití pro vodáctví je stejné jako u Tiché Orlice.Prostě- když tam není voda nedá se to sjíždět.Toto platí až po Pastvinskou přehradu.Podobná situace je i pod přehradou,navíc je průtok závislí na manipulaci na hrázi.Sjízdná začíná být až od Potštejna nebo Doudleb n.O.Celoročně z Kostelce n.O.

Divoká Orlice po celém svém toku láká rybáře,teče svižně a krása přírody dělá z vodáckého výletu dokonalý zážitek.

Orlice-vzniká spojením Tiché a Divoké Orlice v 247m.n.m kousek nad Albrechticemi n.O.Zpočátku teče uměle vytvořeným korytem,ale hned za Týništěm n.O.řeka nabere spád.Břehy jsou zde vysoké,řeka mohutnější,tok je lemovaný vrbami a lesy.Koryto je písčité s hezkými plážemi,meandry jsou četnější,narazíte na hluboké tůně,slepá ramena a plavba je tu příjemná za každého počasí.